Ile kosztuje leczenie alkoholizmu?

Leczenie alkoholizmu stosuje się poprzez różne formy terapii, zwykle jest to psychoterapia zorientowana na problem uzależnienia. Nad cały procesem czuwa psychoterapeuta, który uzyskał potrzebne uprawnienia i wiedzę potrzebną do skutecznego pomagania. Niezależnie od tego, czy potrzeba skorzystać z terapii bezpłatnej w ramach NFZ, czy płatnej w placówce prywatnej, trzeba liczyć się z kosztami, nie tylko pieniężnymi.

Czy leczenie alkoholizmu jest płatne?

W sytuacji, gdy osoba uzależniona dysponuje aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym, można liczyć na pomoc z państwowej służby zdrowia, jednak często problemem są terminy, lokalizacja i dostępność terapeutów. Alternatywą jest leczenie w prywatnym ośrodku, które jest pełnopłatne.

Leczenie alkoholizmu w Polsce

Zarówno placówki państwowe, jak te prywatne umożliwiają przeprowadzenie skutecznej terapii i odwyku alkoholowego. Na terenie całej Polski, w większości dużych miast istnieją ośrodki i instytucje specjalizujące się w pomocy i leczeniu alkoholizmu.

Co decyduje o cenie?

W przypadku ośrodków prywatnych, cena zmienia się w zależności od lokalizacji, wielkości budynku, warunków i udogodnień mieszkaniowych. Niektóre oferują na przykład dodatkową saunę, spa, pokoje w wysokim standardzie, czy bilard. Znaczenie ma także wielkość ośrodka i to, ile grup terapeutycznych jednocześnie w nim pracuje nad uzależnieniem, gdyż wiąże się to z koniecznością utrzymania odpowiednio dużego zespołu terapeutów.

Najważniejszy czynnik – długość terapii

Osoba uzależniona, której przypadek jest poważny, potrzebuje często długiej, stacjonarnej terapii, 4-8 tygodni. O jej właściwej długości i charakterze terapii decyduje lekarz prowadzący. Przez cały ten czas leczenie alkoholizmu odbywa się w odosobnieniu od zwykłego środowiska uzależnionego. Chory otrzymuje regularnie ciepłe posiłki, ma zapewnione zakwaterowanie, oraz opiekę terapeutyczną i lekarską. Im dłuższy pobyt w ośrodku, tym większe są całkowite koszty. Odwyk alkoholowy nie jest tani, nie tylko ze względu na koszty pieniężne, ale także z powodu wysiłku emocjonalnego i pracy osobistej, jaką należy włożyć w proces zdrowienia. Warto pamiętać, że w długim procesie, którego częścią jest odwyk alkoholowy, bierze często także udział najbliższa rodzina.