Co decyduje o tym czy leczenie odwykowe alkoholika jest skuteczne?

Leczenie odwykowe alkoholika jest jednym z trudniejszych procesów terapeutycznych, ze względu na jego charakter. Uzależnienie od alkoholu wiąże się często z faktem, że czynniki aktywizujące powrót do nałogu pozostają niezależne od alkoholika, a to sprawia, że terapia kończy się porażką. Od czego zależy zatem skuteczna terapia alkoholowa?

 

Leczenie z alkoholizmu – praca z terapeutą

 

W pracy nad odwykiem alkoholowym ważne jest obustronne zaangażowanie, zarówno terapeuty, jak alkoholika. Ze strony terapeuty ważne jest pozytywna podejście, doświadczenie, profesjonalizm, co pozwala wzbudzić bardzo potrzebne zaufanie i stworzyć pozytywną nić porozumienia między nim, a osobą korzystającą z jego pomocy.

 

Skuteczne leczenie alkoholizmu w praktyce

 

Współczesne techniki terapeutyczne obejmują różnorodne działania: rozmowy, warsztaty, pracę na grupie. Każda skuteczna technika ma na celu aktywizację i inspirację do wprowadzania długotrwałych zmian w życiu, tak aby po zakończeniu leczenia odwykowego pacjent chciał i kontynuował pracę nad podtrzymaniem trzeźwości.

Odwyk alkoholowy to wyzwanie

 

Dla uzyskania efektu terapeutycznego ważna jest także praca i zaangażowanie pacjenta. Przyjmując, że  alkoholik znajdzie się w dogodnych i przyjaznych dla niego warunkach, otwarte nastawienie do rozwiązań proponowanych podczas terapii ma kluczowe znaczenie dla skuteczności w dłuższej perspektywie. Pacjent, który zamyka się w sobie, odmawia kontaktu i szczerej rozmowy, nie wykazuje chęci współpracy z terapeutą, sam sobie szkodzi, bowiem czas spędzony na terapii zostaje zmarnowany.  

 

Leczenie odwykowe alkoholików prowadzone przez byłych(!) alkoholików

 

W wielu przypadkach terapeutami są osoby, które skutecznie porzuciły nałóg alkoholowy. Jest to bardz ważne, ponieważ człowiek, który ma własne doświadczenia z nadużywaniem alkoholu potrafi łatwiej zrozumieć problemy, pułapki i zagrożenia związane z walką z nałogiem. Z tego powodu byli alkoholicy łatwiej nawiązują nić porozumienia z alkoholikami na odwyku, przez co leczenie może być bardziej skuteczne.

 

Można powiedzieć, że wiele czynników odgrywa znaczącą rolę, jednak każdy z nich z osobna ma wpływ na ostateczny, długoterminowy efekt terapii.