Nie ma na co czekać!

Jest sprawą ze wszech miar oczywistą, że każda trauma natury – nazwijmy to tak na potrzeby niniejszego artykułu – zdrowotnej, to wielkie nieszczęście; nieszczęście to jest z kolei po wielokroć spotęgowane, gdy w grę wchodzi zdrowie dziecka.

Rehabilitacja dzieci…

Cóż jednak począć, gdy mleko już się wylało, kiedy nie udało się zapobiec nieszczęściu i dziecko doświadcza jakiegoś urazu, jakiegoś uszczerbku na zdrowiu?

…a nawet rehabilitacja niemowląt

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że konieczna jest natychmiastowa rehabilitacja dzieci, a nawet rehabilitacja niemowląt, co także, niestety, może mieć miejsce i na co niekiedy nie mamy wpływu – mamy natomiast wpływ na to, by ewentualny proces, to znaczy działania określane jako rehabilitacja dzieci, rozpocząć najszybciej, jak się da, najszybciej, jak to możliwe. I to bez względu na to, czy zamieszkujesz wielki ośrodek, jak Warszawa, czy małą wieś. Liczy się czas!