Najpopularniejsze metody leczenia alkoholizmu

Stosuje się różnorodne metody leczenia alkoholizmu. W zależności od stanu zdrowia osoby uzależnionej najczęściej przyjmuje się rozwiązania, które łączą kilka metod w celu uzyskania jak najskuteczniejszej terapii.  Na czym polega leczenie alkoholika?

 

Poradnia leczenia odwykowego

 

Pierwszym krokiem terapii jest leczenie odwykowe, które prowadzi się 2-3 razy w tygodniu przez okres kilku miesięcy. Warto zapamiętać, że w poradni leczenia odwykowego mogą uzyskać pomoc rodziny alkoholików, oraz osoby współuzależnione, które bardzo często stają się nimi przez przebywanie w najbliższym otoczeniu alkoholika.  

 

Oddział dziennego pobytu

 

W przypadku skierowania sądowego, lub w przypadkach, gdy poradnia leczenia odwykowego nie przynosi efektów można skorzystać z leczenia ambulatoryjnego, jednak wiąże się to z oczekiwaniem kilku tygodni, a nawet miesięcy z przypadku zobowiązania sądowego.  

 

Oddział leczenia zespołu abstynencyjnego

 

Niekiedy stan osoby uzależnionej w skrajnych przypadkach wymusza hospitalizację, ze względu na fakt, że objawy abstynencji mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Leczenie trwa około tygodnia, a po jego zakończeniu następuje skierowanie do poradni odwykowej.

Farmakoterapia i najnowsze metody leczenia alkoholizmu

 

Wraz z rozwojem farmakoterapii coraz łatwiej dostępne stają się coraz bardziej skuteczne specyfiki. Leki  przede wszystkim służą do wspomagania leczenia zespołu abstynencji, poprzez poprawę nawodnienia organizmu, suplementację witamin, a niekiedy, przez krótki czas, benzodiazepin, które ograniczają objawy psychosomatyczne, lecz są bardzo uzależniające. Ponadto stosuje się leki działające prewencyjnie na organizm uzależnionego, ponieważ wywołują nieprzyjemne reakcje z alkoholem.

 

Psychoterapia –  na czym polega leczenie alkoholika

 

Praca z psychoterapeutą to podstawowa metoda, najczęściej stosowana. Na czym polega terapia alkoholowa? Jej celem jest zbudowanie trwałej motywacji do znaczącego, lub całkowitego ograniczenia picia. Terapia pozwala wyznaczyć źródła motywacji, takimi jak wyznaczenie hierarchii wartości życiowych, czy uświadomienie wagi więzi rodzinnych, pozycji zawodowej, dalszej perspektywy, planów i marzeń. Skuteczna psychoterapia pozwala pacjentowi zaplanować zmiany we własnym życiu, a przy pomocy terapii indywidualnej, lub grupowej (grupy AA) dać wsparcie do zrealizowania zamierzeń.