Jakie są tematy terapii alkoholowej?

Terapia alkoholizmu to proces długotrwały, w którym osoby uzależnione biorą udział, ponieważ postanowiły się leczyć. W zależności od etapu, na jakim jest człowiek uzależniony, zaleca się dodatkowo terapię grupową, spotkania grup Anonimowych Alkoholików (terapia aa), które pomagają w przezwyciężeniu nałogu. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zarekomendowała zestaw tematów. Te tematy terapii alkoholowej  są stosowane w pracy terapeutycznej Ośrodka.  

 

Tematy terapii alkoholowej

 

Podczas pierwszych spotkań terapeuta alkoholowy przeprowadza diagnozę uzależnienia, poszukuje i wskazuje objawy choroby w taki sposób, aby osoba diagnozowana samodzielnie doszła do wniosku, że problem alkoholizmu jej dotyczy. Po uświadomieniu powagi sytuacji terapia prowadzi analizę poprzez analizę poszczególnych etapów i emocji związanych z użyciem alkoholu.

Praca nad emocjami

 

Terapeuta stawia pytania o świadomość i siłę woli wobec chęci sięgnięcia po alkohol, przeprowadza warsztaty pracy rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami związanymi z problemem alkoholizmu. Omawiane są: przymus picia, bezsilność, wstyd, poczucie winy, złość i inne mechanizmy uzależnień, takie jak zaprzeczanie, czy nawet wypieranie uczuć.

 

Terapia alkoholowa – ścieżka ku zdrowiu

 

Jednym z podstawowych zadań terapii alkoholowej jest stworzenie przekonania, że alkoholik jest zdolny do pokonania uzależnienia. Terapeuta alkoholowy pomaga przemyśleć i opracować plan procesu zdrowienia, a jednocześnie uświadomić i uczulić na niebezpieczeństwa i sygnały związane z chorobą alkoholową, aby alkoholik miał możliwie największe szanse pokonać nałóg.

 

Jak być lepszym człowiekiem

 

W zależności od predyspozycji i możliwości uczestnika terapii tworzy się indywidualny plan terapii, odpowiadający jego potrzebom. Poza tematyką ściśle związaną z uzależnieniem od alkoholu, terapia pomaga także rozwinąć umiejętność komunikowania się, asertywnego podejścia nie tylko do własnej słabości, ale i do innych ludzi.