Co oferuje ośrodek dla alkoholików?

Rozpoznanie choroby alkoholowej nie jest łatwe, zwłaszcza z perspektywy pierwszej osoby. Czasem próby ambulatoryjnego zwalczania nałogu są nieskuteczne i koniecznością staje się ośrodek dla alkoholików.

Na alkoholizm narażone są osoby, u których we wcześniejszych pokoleniach ten problem występował, ale także ludzie o wysokiej inteligencji, introwertycy czy wręcz osoby wycofane ze społeczeństwa. Dlatego ważnym aspektem powrotu do zdrowia jest terapia grupowa, która pozwala lepiej zrozumieć problemy swoje i innych.

Opieka w ośrodku dla alkoholików

Alkoholizm jest chorobą wymagającą szczególnej opieki. Wszechobecność tej substancji w kulturze to poważne zagrożenie dla osoby chcącej wyjść z nałogu, dlatego czasem izolacja jest jedynym dobrym rozwiązaniem. Oto co oferuje ośrodek dla alkoholików.

  • Opieka medyczna – pacjent w pierwszej kolejności przechodzi badanie krwi oraz konsultacje z internistą i psychiatrą. Zwykle specjaliści są do dyspozycji pensjonariuszy przez cały czas trwania terapii.
  • Detoksykacja – jeśli jest to konieczne, chorego poddaje się detoksykacji. Ma ona na celu usunięcie szkodliwych substancji z organizmu oraz jego ponowne odżywienie.
  • Edukacja – alkohol jest ogólnodostępny i tani, przez co bardzo istotna jest odpowiednia edukacja pacjenta. Należy pamiętać, że po opuszczeniu ośrodka będzie mieć wyroby alkoholowe na wyciągnięcie ręki, trzeba więc ustanowić barierę psychiczną, a nie fizyczną.
  • Psychoterapia – bardzo ważny aspekt leczenia. Ma na celu wyrobienie prawidłowych wzorców myślowych, które pozwolą utrzymać pacjenta w trzeźwości. Przybiera formę zajęć indywidualnych, grupowych, prowadzonych w formie warsztatu lub rozmowy.
  • Organizacja czasu – zajęcie głowy wszelkimi aktywnościami bardzo wspomaga proces wychodzenia z nałogu. W ten sposób znacznie ograniczamy intensywność destrukcyjnych myśli.
  • Izolacja od zagrożenia – w ośrodku dla alkoholików panuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, jest on również fizycznie poza zasięgiem pacjenta. Izolacja jest pomocna w początkowych fazach leczenia, kiedy głód alkoholowy mógłby doprowadzić chorego wprost do regału z napojami wyskokowymi.