BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Bezpieczeństwo oraz ergonomia pracy są podstawą każdego sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Praca w grupie polega na zaangażowaniu wszystkich osób do tego, aby z szacunkiem i dbałością odnosili się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Głównym założeniem działań BHP jest poinformowanie pracownika o wszelkich możliwych zagrożeniach, z którymi może mieć do czynienia podczas wykonywania swoich obowiązków. Praca opierająca się na zasadzie: najpierw pomyśl, potem zrób, zdecydowanie wpisuje się w charakter działań bezpieczeństwa w pracy.  Wydawać by się mogło, że zagadnienia BHP dotyczą tylko niektórych grup zawodowych,  szczególnie tych  narażonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo związane np., z pracą na wysokościach. Nic bardziej mylnego. Wypadki zdarzają się wszędzie, nawet tam, gdzie ryzyko jakiegokolwiek zagrożenia wydaje się być mało prawdopodobne.

Kursy BHP Łódź- zadbaj o bezpieczeństwo swoich pracowników. 

Polskie prawo wyraźnie mówi o tym, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzić instruktaż stanowiskowy dla nowo zatrudnionego pracownika. Szkoleń tych nie może udzielać osoba, która nie ma w  tym zakresie odpowiedniego wykształcenia. Kursy BHP Łódź organizowane przez „Ergonomica BHP” to spotkanie, na którym każdy pracownik otrzymuje ogromną wiedzę na temat tego, jakie zagrożenia mogą wynikać z powodu niewłaściwego zachowania podczas wykonywania codziennych obowiązków. Wiemy, że istnieje znaczna część osób, które uważają te szkolenia za niepotrzebną stratę czasu. Bardzo zależy nam jednak na tym, aby uświadamiać pracowników oraz ich przełożonych o tym jak ważne jest postępowanie według określonych standardów bezpieczeństwa. Podczas szkoleń podajemy przykłady z życia wzięte, które mogą być przestrogą dla innych. Dbamy o to, żeby czas spędzony z Państwem był wypełniony żywą dyskusją, wymianą doświadczeń i interesującymi spostrzeżeniami. Wiedza, jaką otrzymacie  podczas odbywania kursów BHP Łódź, pozwoli szeroko otworzyć oczy na wcześniej niedostrzegane aspekty bezpieczeństwa, a to na pewno będzie miało korzystny wpływ na rozwój każdego przedsiębiorstwa.