Jak pomóc alkoholikowi, który nie chce się leczyć?

W większości przypadków zwykła rozmowa, czy zwrócenie uwagi nie przynosi żadnych efektów. Często kończy się machnięciem ręki, wyśmianiem, drwinami, czy kłótnią. Alkoholik wypiera się swojej choroby, nie przyznaje się nawet przed samym sobą, przez co nawet, gdy objawy są alarmujące bardzo trudno jest przemówić takiej osobie do rozsądku. Bywa, że alkoholik wielokrotnie solennie obiecuje poprawę, która nie następuje. Jak zatem pomóc? Okazuje się, że są sposoby, którymi można się posłużyć w sytuacji, gdy leczenie alkoholizmu staje się konieczne.

 

Interwencja, jak pomóc alkoholikowi który nie chce się leczyć

 

Interwencja to spotkanie, poważna rozmowa, w której biorą osoby, którym zależy na dobru alkoholika. Chodzi przede wszystkim o to, by w atmosferze życzliwości ukazać alkoholikowi dramatyzm sytuacji, w jakich stawia najbliższych i swoje otoczenie. Mówi się wówczas o tym, jakie zdarzenia miały miejsce, w jaki sposób postępowanie alkoholika powoduje nieszczęście, zagrożenie, czy problemy.

Ważne jest, aby położyć nacisk na fakty, jednocześnie unikając domniemania, czy domysłów. Rozmowa w trakcie interwencji powinna być rzeczowa i konkretna.  Celem jest doprowadzenie do pierwszego kontaktu z lekarzem, terapeutą, który pokieruje leczeniem alkoholika.

Sądowe skierowanie na leczenie alkoholika

 

Istnieją dwa warunki, jakie musi spełnić alkoholik, aby cała procedura. Podstawowym warunkiem jest stwierdzenie uzależnienia i brak dobrowolności podjęcia leczenia przez alkoholika, co najczęściej ma miejsce w ciężkich przypadkach. Drugim warunkiem jest naruszanie prze uzależnioną osobę zasad społecznych i bezpieczeństwa, przez co staje się źródłem zagrożenia zdrowia, lub życia innych ludzi. Łatwo wyobrazić sobie alkoholika, który zasypia często z zapalonym papierosem, czy będąc pod wpływem alkoholu wszczyna awantury, rzuca przedmiotami, bije, rani, czy popełnia przestępstwa.

 

Leczenie alkoholizmu – procedura

 

Aby uzyskać nakaz sądowy oznaczający niejako przymusowe leczenie alkoholika należy najpierw zgłosić się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, która przeprowadza wywiad o uzależnionym i próbuje go przekonać do dobrowolnego podjęcia leczenia. W razie niepowodzenia, komisja może skierować sprawę do sądu, który często w ciągu kilku miesięcy dokonuje rozpoznania i podejmuje decyzję o wydaniu nakazu.